דברים שכתב הרב אתרוג לזכרו

ברק בנימין עוזרי ז"ל

תלמיד של יהושע בן-נון, שאהבת התורה ואהבת העם היו אצלו לאחד, מתוך כך כל שנותיו בישיבה היו שנים של תורת חסד נדירה: אכפתיות אדירה לבניין התורה בישיבה כולה; בכל מקום ובכל דבר שנצרכת בו יד עוזרת, היה זה ברק שנטל על עצמו את המשימה, בחיוך שמאחוריו תהומות אין קץ.

ברק נטל את מוסד ה"גבאות" והעניק לו משמעות חדשה: "גבאי" הוא לא רק הדואג לסדרי התפילה והקריאה בתורה, ברק ה"גבאי" היה זה שללא לאות רץ וטרח לפתור את הבעיות של כולנו.

זכרו חקוק לעד בהיכל הישיבה,
והיא כולה יד ושם לברק,
יד ושם טוב מבנים ומבנות.

אנו מחבקים את משפחת עוזרי האצילה, שגידלה וחינכה דמות מופת כברק, ומתפללים שמהרה ימחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר.

ת.נ.צ.ב.ה


חזרה