מתוך הדברים שאמר אביו של ברק באזכרה

ברק שלנו יישב בדרך חייו את הרצון מצד אחד ללכת בדרך התורה, להתקרב אל ה' ולהקפיד על שמירת המצוות; ומצד שני להיות ולשרת עם עם-ישראל כולו, לדאוג לכל אחד, לכבד כל אחד ולגרום לו לאהוב את הארץ שלנו.

הזכרתי בתחילת דברי את העובדה שלמעשה איננו יודעים הרבה על המתרחש אחרי המוות, על הנשמה ועל העולם הבא. כך גם מותו של ברק השאיר אותנו עם הרבה סימני שאלה לא ברורים. אך יחד עם זאת, למדנו במהלך החודש האחרון גם על הרבה סימני קריאה בדרכו של ברק:

למדנו על העומק שבו התייחס לחיים ולשאלות המורכבות שבהם.
למדנו על חריצותו הרבה להספיק כל דבר, לקום לפני כולם, להעיר את כולם לתפילה וללימוד.
למדנו על מסירותו הרבה לתפקידים שעשה: בישיבה התיכונית כתלמיד ומדריך, בשבי חברון כגבאי, ובתפקידיו הפיקודיים בצבא.
למדנו על ההתחברות המופלאה שלו לחייליו באשר הם, ועל הקשרים היפים שיצר איתם.
למדנו על הפונקציה המשמעותית שמילא ברק בחיי פקודיו, חבריו, מפקדיו ומוריו.
ולמדנו גם על התוכניות שלו לעתיד.

לנו ברור שברק קיים בכול רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו את דרך הרצון ורצון ה', ואף שאיננו יודעים להסביר את מותו הפתאומי, ברור לנו שגם במותו ברק קידש את ה'.


חזרה